Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podane stawki są stawkami brutto.

 2. Zlecenie uznaje się za przyjęte, kiedy Klient mailowo zaakceptuje przedstawione warunki i regulamin oraz zleci wykonanie tłumaczenia.

 3. Za wykonane tłumaczenie wystawiany jest rachunek.

 4. Sposób płatności:

 1. Klienci indywidualni – tłumaczenie zostanie dostarczone osobiście lub drogą mailową po dokonaniu przedpłaty gotówką lub przelewem na wskazane konto.

 2. Firmy – płatność w terminie 7 dni od wykonania zlecenia na podstawie otrzymanego rachunku.

 3. Klienci zagraniczni dokonują przedpłaty przed otrzymaniem gotowego tłumaczenia.

 1. Klient zgadza się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z ewentualnym procesem windykacji należności za wykonane tłumaczenie.

 2. Wszelkie materiały dostarczone przez Klienta traktowane są jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

 3. Jeżeli zlecenie zostanie anulowane mniej niż 24 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia (tłumaczenia ustne) lub po rozpoczęciu jego realizacji (tłumaczenia pisemne), Klient zlecający tłumaczenia zobowiązany jest do zapłaty połowy kwoty ustalonej przy wycenie.

 4. Korzystanie w jakikolwiek sposób z wykonanego tłumaczenia przed dokonaniem zapłaty, na przykład udostępnianie go osobom trzecim, oznacza przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.

 5. Klient otrzymuje majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego rachunku.

 6. Przedstawiony Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

TŁUMACZENIA PISEMNE

 1. Każde tłumaczenie poddawane jest bezpłatnej, indywidualnej wycenie na podstawie przesłanego tekstu.

 2. Strona rozliczeniowa to 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami.

 3. W przypadku pisemnych tłumaczeń specjalistycznych cena może być wyższa o 10%-20%.

 1. Tryby tłumaczenia:

 1. Normalny – do 5 stron na dobę;

 2. Przyspieszony – 6-9 stron na dobę;

 3. Ekspresowy – powyżej 9 stron na dobę.

 1. Opłata jest liczona za każdą rozpoczętą stronę rozliczeniową.

 2. Dla zleceń przyjętych po godzinie 14.00 czas realizacji liczony jest od dnia następnego.

 3. Przy dużych (powyżej 100 stron) i stałych zleceniach przewidywane są rabaty.

TŁUMACZENIA USTNE

 1. Dokładne ceny tłumaczeń ustalane są indywidualnie dla każdego tłumaczenia. Czas pracy liczony jest od godziny na którą zostało zamówione tłumaczenie do godziny zwolnienia z wykonywania tłumaczenia.

 2. Minimalną jednostką rozliczeniową jest blok 4 godzin.

 3. Koszty dojazdu i zakwaterowania tłumacza pokrywa Klient, jeżeli tłumaczenie odbywa się poza Poznaniem. Podlegają one indywidualnym ustaleniom.

 4. Klient zobowiązuje się dostarczyć materiały umożliwiające merytoryczne przygotowanie się do tłumaczenia oraz zapewnić należyte warunki pracy.

SZKOLENIA JĘZYKOWE

 1. Koszt szkolenia zależy tematyki, częstotliwości spotkań oraz liczby osób w grupie i jest ustalany indywidualnie.