Tłumaczenia ustne

Oferuję tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i liaison z języka angielskiego oraz na język angielski podczas konferencji, negocjacji i spotkań biznesowych.


Tłumaczenie symultaniczne nazywane jest także „kabinowym”, ponieważ do takiego tłumaczenia potrzebna jest specjalna dźwiękoszczelna kabina oraz sprzęt. To najlepsze rozwiązanie podczas konferencji. W kabinie zawsze pracuje dwóch tłumaczy, co jest związane z niezwykle wyczerpującym charakterem tego rodzaju tłumaczenia. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (fr. AIIC - l’Association Internationale des Interprètes de Conférence) jedna zmiana tłumaczeniowa powinna trwać nie dłużej 30 minut, gdyż po upływie tego czasu jakość wykonywanego tłumaczenia wyraźnie spada. Wówczas tłumaczenie powinien kontynuować drugi tłumacz, tzw. „konkabina”. Tłumaczenie symultaniczne jest bardzo trudną umiejętnością, która wymaga specjalnego przeszkolenia.


Tłumaczenie konsekutywne to rodzaj tłumaczenia ustnego, w którym mówca wypowiada się przez kilka minut, tłumacz robi notatki, a następnie dokonuje przekładu. Tego rodzaju tłumaczenie najlepiej sprawdza się podczas spotkań biznesowych, negocjacji, wszelkiego rodzaju inauguracji, spotkań w terenie itp. Tłumaczenie konsekutywne nie wymaga specjalistycznego sprzętu.


Liaison, czyli tłumaczenie „zdanie po zdaniu”. Najczęściej stosuje się je podczas rozmów biznesowych, negocjacji oraz prezentacji. Takie tłumaczenie nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Szeptanka (chuchotage) to tłumaczenie symultaniczne bez zastosowania kabiny oraz specjalistycznego sprzętu. Ten rodzaj tłumaczenia zazwyczaj wykonuje się dla jednej lub dwóch osób. Szeptanka jest najbardziej wymagającym rodzajem tłumaczenia ze względu na wysiłek głosowy oraz trudne warunki pracy.